BYGGTJÄNST

Vi har egen snickare vid VVS-installation!

Inte bara VVS

Byggtjänst

KOntroll hela vägen

De flesta VVS-installationer kräver en hel del övrigt arbetet. Vi kan leverera färdiga badrum och kök.

Vi har egen byggtjänst. Uffe Byggare utför både kompletterande arbete runt VVS och ren byggnation.

Ta kontakt med oss för både energirådgivning och ombyggnation. Vi tar projektet från start till mål.

Palmquist VVS

KONTAKT