VATTENRENING

Vi säkerställer bästa vattenkvalitet!

Vattenanalys

INSTALLATION

Rent vatten

Inköp av ett vattenfilter är en ganska stor kostnad. För att verkligen få rätt filter är det viktigt att man gör en riktig ackrediterad analys av vattnet.

Utifrån ditt vattens specifika förutsättningar väljer vi bästa system för din vattenrening. Vi arbetar med flera leverantörer för rätt utrustning.

Våra vattenrenare är moderna, lättskötta och av högsta kvalitet. Vi följer Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning.

Palmquist VVS

KONTAKT